عـــــامه‌ـپسند

15

پنج‌شنبه 14 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 11:02
یک انسان را اگر در رودخانه فرو کنید به محض اینکه لباس‌های او خشک شد،‌‌ همان است که بود. یک انسان را اگر گرفتار اندوه نمایید از کرده‌های گذشته پشیمان می‌شود، ولی همین که اندوه او از بین رفت، به وضع اول برمی گردد و همانطور خودخواه و بی‌رحم می‌شود. چون شکل و رنگ بعضی از اشیا و کلمات بعضی از اقوام تغییر می‌کند و بعضی از اغذیه و البسه‌ی امروز متداول می‌شود که دیروز نبود، مردم تصور می‌کنند امروز غیر از دیروز است، ولی من می‌دانم چنین نیست و مردم حقیقت را دوست ندارند .

کتاب سینوهه نوشته‌ی میکا والتاری