عـــــامه‌ـپسند

20

سه‌شنبه 19 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 15:45

تحقق بخشیدن به افسانه‌ی شخصی یگانه وظیفه‌ی آدمیان است . همه‌چیز تنها یک‌چیز است . و هنگامی که آرزوی چیزی را داری، سراسر کیهان همدست می‌شود تا بتوانی این آرزو را تحقق بخشی .


کتاب کیمیاگر نوشته‌ی پائولو کوئلیو


Subscribe in Google Reader