عـــــامه‌ـپسند

32

سه‌شنبه 3 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 21:00

..... فقط پذیرش او کافی نیست. در چنین مواقعی شما باید به چنین بی‌نهایتی و چنین توانایی‌ای ایمان داشته باشید. منظورم اینه که خدا برای هرکس همون قدر وجود داره که او به خدا ایمان داره. این یک رابطه‌ی دو طرفه‌س. خدای بعضی ها نمی‌تونه حتی یک شغل ساده برای مومن‌ش دست‌و پا کنه یا زکام ساده‌ای رو بهبود بده چون مومن ِ به چنین خدایی توقع‌ش از خداش بیشتر از این مقدار نیست. خداوندِ آن شبانی که با موسی مجادله می‌کرد البته با خداوند موسی و ابراهیم همسنگ نیست و خداوند ابراهیمی که از شدت ایمان در آتش می‌ره یا تیغ بر گلوی فرزندش می‌کشه البته که از خداوند آن شبان بزرگتر و قوی تره اما حتی چنین خدایی هم در برابر خداوند علی(ع) به طرز غریبی کوچیکه. اگه ابراهیم برای تکمیل ایمان‌ش محتاج معجزه‌ی بازسازی قیامت بر روی زمین بود یا موسی محتاج تجلی خدا بر طوره، علی(ع) لحظه‌ای در توانایی و اقتدار خداوندش تردید نکرد و همواره می‌گفت اگر پرده‌ها برچیده شوند ذره‌ای بر ایمان او افزوده نخواهد شد. خدای علی بی‌شک بزرگترین خدایی ِ که می‌تونه وجود داشته باشه. ما اگه بتونیم تنها به گوشه‌ای از دامن علی(ع) چنگ بزنیم رستگار شده شده‌ایم اما برای کسی که ایمان نداره خدایی هم وجود نداره.


کتاب روی ماه خداوند را ببوس نوشته‌ی مصطفی مستور


Subscribe in Google Reader