عـــــامه‌ـپسند

60

پنج‌شنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 21:09

آدم هرچه بیشتر قدرت بدست بیاورد، تشخیص این‌که چه کسی با اوست و  چه‌ کسی بر او، برایش دشوارتر می‌شود. هنگامی که به قدرت کامل دست یافت دیگر تماس او با واقعیت به کلی قطع می‌شود و این بدترین نوع تنهایی است. شخص دیکتاتور، شخص بسیار خودکامه، گرداگردش را علائق و آدم‌هایی می‌گیرند که هدف‌شان جدا کردن او از واقعیت است. همه چیز دست به دست هم می‌دهند تا تنهایی او را کامل کنند.


از مقدمه‌ی کتاب بهترین داستان‌های کوتاه ِ گابریل گارسیا مارکز


Subscribe in Google Reader