عـــــامه‌ـپسند

66

شنبه 18 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 10:10

جوان پرسید: «این تپانچه برای چیست؟»

انگلیسی پاسخ داد: «برای اینکه اعتماد کردن به آدم‌ها را یاد بگیرم.»


کتاب کیمیاگر نوشته‌ی پائولو کوئلیو


Subscribe in Google Reader