عـــــامه‌ـپسند

88

دوشنبه 20 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 20:08

....به شما می‌گویم اگر دانه‌ی گندم که در زمین می‌افتد نَمیرد، تنها می‌ماند؛ امّا اگر بمیرد، ثمر بسیار آورد .


انجیل یوحنّا، باب 12، آیۀ بیست‌و چهارم


Subscribe in Google Reader