عـــــامه‌ـپسند

91

جمعه 29 دی‌ماه سال 1391 ساعت 22:10

Our lives are not our own. From womb to tomb, we are bound to others. Past and present. And by each crime and every kindness, we birth our future


Tom Tykwer and Wachowskis's Cloud Atlas

---------------------------------------------------------------------------------------------


زندگی‌هایمان برای خودمان نیستند، از شکم مادر تا لحظه مرگ به دیگران محدود هستیم، در گذشته و آینده. و با هر بدی و هر خوبی آینده‌مان رو از نو می‌سازیم .


فیلم اطلس ابر از تام تیکور و واچفسکی‌هاSubscribe in Google Reader