عـــــامه‌ـپسند

110

شنبه 23 مرداد‌ماه سال 1395 ساعت 12:12

جرات کنید حقیقی باشید؛ جرات کنید زشت باشید؛ خود را همان که هستید نشان دهید. این دورویی تهوع انگیز و دوپهلویی را از چهره روح خود بزدایید!


کتاب ژان کریستف نوشته‌ی رومن رولان