عـــــامه‌ـپسند

91

جمعه 29 دی‌ماه سال 1391 ساعت 22:10

Our lives are not our own. From womb to tomb, we are bound to others. Past and present. And by each crime and every kindness, we birth our future


Tom Tykwer and Wachowskis's Cloud Atlas

---------------------------------------------------------------------------------------------


زندگی‌هایمان برای خودمان نیستند، از شکم مادر تا لحظه مرگ به دیگران محدود هستیم، در گذشته و آینده. و با هر بدی و هر خوبی آینده‌مان رو از نو می‌سازیم .


فیلم اطلس ابر از تام تیکور و واچفسکی‌هاSubscribe in Google Reader

90

جمعه 1 دی‌ماه سال 1391 ساعت 23:11

Trust those who seek the truth, but doubt those who say that they have found it


James Manos's DeXter

---------------------------------------------------------------------------------------------


به آن‌ها که در پیِ یافتن حقیقت اند اعتماد کن، ولی شک کن به آن‌ها که می‌گویند حقیقت را یافته‌اند .


سریال دکستر از جیمز منوسSubscribe in Google Reader